THÔNG TIN CHI TIẾT

 Truyền dẫn tốt, độ bền cao sử dụng đối với môi trường bên ngoài nhà yến.