THÔNG TIN CHI TIẾT

Độ bền cao, chịu đựng áp lực tốt khi truyền dẫn nước.