THÔNG TIN CHI TIẾT

Lắp đặt tại vị trí lỗ ra vào của nhà yến, với âm thanh trung thực nhằm thu hút, gọi mời chim yến vào nhà.