Các sự kiện sẽ diễn ra trong Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2024 (14/6-16/6)

Các sự kiện sẽ diễn ra trong Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2024 (14/6-16/6)

29/05/2024  

Các sự kiện sẽ diễn ra trong Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2024:

Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa tại Quảng trường 2/4 vào ngày 14/6/2024

Lễ hội Yến sào Khánh Hòa tại Đảo yến Hòn Nội vào ngày 15/6/2024

Hội nghị Khách hàng Yến sào Khánh Hòa tại Hội trường 46 Trần Phú vào ngày 16/6/2024