Danh hiệu giải thưởng

Công ty Yến Sào Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc nhiều năm liền đã gặt hái được nhiều danh hiệu và giải thưởng quý giá. Sau đây là một số danh hiệu tiêu biểu.