Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến

Trung tâm KTCN Nuôi chim yến Sanatech là đơn vị trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Công ty là đơn vị có truyền thống lịch sử về ngành nghề yến sào. Công ty luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng qua từng giai đoạn và đạt được nhiều thành công.

Kiểm tra, phân loại trứng chim yến

Đưa trứng chim yến vào máy ấp

Trong quá trình khai thác tổ tại các hang yến và nhà yến của Công ty trên toàn quốc. Trứng yến được đội ngũ kỹ thuật viên nuôi chim Trung tâm Sanatech thu trứng, lựa chọn, bảo quản cẩn thận và đem về địa điểm ấp nuôi. Từ đó ấp nở nhân tạo và nuôi dưỡng chim yến đến khi trưởng thành. Chim yến được di đàn đến các hang đảo và nhà yến chưa phát triển nhằm tăng số lượng chim lưu trú và phát triển bầy đàn chim yến. Ngoài ra, Công ty cũng đã thành lập đội cứu hộ chim yến với mục đích giữ gìn và bảo tồn quần thể chim yến ngoài tự nhiên, mang đậm tính nhân văn.

Trứng chim yến nở sau khi ấp

Để làm được điều này, tập thể Trung tâm KTCN Nuôi chim yến Sanatech với đội ngũ cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm đã nổ lực, không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tự động hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn ngày càng hoàn thiện quy trình ấp nở nhân tạo chim yến hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

Kiểm tra trứng nở khi vận hành máy ấp

Giám sát, kiểm tra chim yến sau khi nở